Accessibility.SkipToMainContent

Vul onze enquête in over eerlijke behandeling en criminalisering

Steun de criminaliseringcampagne van Nautilus door onze vertrouwelijke enquête in te vullen en uw mening te geven over het criminaliseringsprobleem.

Ongevallen komen voor in elke branche, maar als het eenmaal zo ver is gekomen, behandelt geen enkele andere branche zijn arbeiders als criminelen. De criminalisering van zeevarenden is een controversieel onderwerp geworden: steeds vaker komen maritieme professionals voor de rechter na ongelukken en incidenten op zee.

De Nautilus International Federation neemthet voortouw bij campagnes om ervoor te zorgen dat zeevarenden eerlijk worden behandeld na dergelijke incidenten en niet als zondebok worden bestempeld.

De kwesties 

Bij maritieme ongevallen wordt er vaak geïmpliceerd dat zeevarenden op een of andere manier uit waren op een aanvaring, letsel of het laten lekken van vloeistoffen.

In 2006 werden de richtlijnen van de IMO/ILO voor rechtvaardige behandeling van zeevarenden in het geval van een maritiem ongeval aangenomen. De bedoeling was om te voorkomen dat zeevarenden automatisch de schuld kregen na maritieme ongevallen en ervoor te zorgen dat zij een eerlijke behandeling kregen van de autoriteiten. Maar deze richtlijnen waren niet voldoende om te voorkomen dat zeevarenden het slachtoffer werden.

In 2010, ter ere van het Internationale Jaar van de Zeevarende en de lancering van Seafarers' Rights International (SRI), hield Nautilus International een enquête om de meningen en ervaringen van leden te horen over criminalisering van de branche.

De onderzoeksresultaten waren schokkend: meer dan 90% van de respondenten gaf aan dat zij zich zorgen maken over criminalisering en meer dan 70% vond dat zij niet genoeg informatie over hun rechten hebben gekregen en bijna 70% vond dat de angst voor criminalisering een negatieve invloed had op hun bereidheid om op zee te werken. Desondanks was slechts 20% van de respondenten daadwerkelijk betrokken geweest bij een juridische procedure. Hieruit blijkt duidelijk dat de angst voor criminalisering minstens zo'n groot probleem is als de realiteit ervan.

De onderzoeksresultaten werden door Nautilus International in het rapport Criminalisation of Seafarers samengevat. Samen met enkele casestudies die aangeven wat criminalisering betekent voor de mensen die er direct bij betrokken zijn, een richtsnoer voor de relevante internationale conventies en een checklist voor eerlijke behandeling.

Wat doet Nautilus?

De campagne voor een eerlijke behandeling wil bekijken wat er veranderd is sinds het onderzoek uit 2010. Ook wil de campagne kijken of er betere manieren zijn waarop leden kunnen worden geïnformeerd over hun rechten, waar ter wereld ze zich ook bevinden.

Omdat de criminalisering van zeevarenden een internationaal probleem is, werkt Nautilus International met 21 andere vakbonden samen in de Nautilus Federation om actie te ondernemen tegen de onrechtvaardige behandeling van maritieme professionals.

De Nautilus Federation werkt al aan onrechtvaardige behandeling voor maritieme professionals via het Joint Assistance & Support Network (JASON), wat als doel heeft om het recht van leden op eerlijke behandeling na incidenten te waarborgen.

Dit programma zorgt ervoor dat wederzijds advies en hulp gegeven kan worden aan vakbondsleden die betrokken zijn bij een incident in een haven, in een ander land, in territoriale wateren of aan boord van een schip in een van de landen die onder deze overeenkomst vallen.

Hoe kunt u hierbij helpen? 

Neem svp een paar minuten de tijd om onze nieuwe enquête in te vullen over eerlijke behandeling, hoe criminalisering zeevarenden beïnvloedt en hoe wij meer hulp kunnen bieden.

De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt om de leden van de Nautilus Federation van nieuwere en betere informatie te voorzien, om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van hun rechten en direct toegang hebben tot hulp. Ook willen we graag bekijken of de angst en/of de realiteit van criminalisering sinds de vorige enquête uit 2010 veranderd is. Door alle leden van de Federation erbij te betrekken kunnen 90.000 zeevarenden wereldwijd aan deze enquête deelnemen.

De onderzoeksresultaten zullen in het rapport Fair Treatment 2018 van de Nautilus Federation worden gepubliceerd. Naast het rapport zal Nautilus naar alternatieve manieren zoeken om deze informatie te presenteren. Wellicht via een mobiele app over eerlijke behandeling waarmee leden, op elk moment van de dag en waar zij ook zijn, hulp en advies kunnen krijgen.

Word vandaag nog lid van Nautilus