Accessibility.SkipToMainContent

Banenhandvest

In het kader van de campagne Banen, Vaardigheden en de Toekomst (Jobs, Skills and the Future) in het VK heeft Nautilus International een Charter for Jobs (banenhandvest).

In het kader van de campagne Banen, Vaardigheden en de Toekomst (Jobs, Skills and the Future) in het VK heeft Nautilus International een Charter for Jobs (banenhandvest) opgesteld dat 10 punten omvat, waarin de overheid en bedrijfstak worden opgeroepen om de toekomst van de maritieme sector in het VK veilig te stellen en te zorgen dat zeevarenden goede kansen op werk en training hebben.

De kwesties

Het in 2016 gehouden referendum in het VK waarbij werd besloten om de Europese Unie te verlaten, biedt een unieke kans om ambitieuze doelen te stellen voor de maritieme industrieën van het land. Nu het VK onderhandelt over de toekomst buiten de Europese Unie, moet de overheid de in de aanloop naar het referendum gemaakte beloften waarmaken.

Voor het VK, als eiland, zou de maritieme sector bij het afsluiten van de honderden nieuwe handelsovereenkomsten voorop moeten staan. Het probleem van de sector is echter vaak dat deze 'uit het oog, uit het hart' is. Zonder de onmisbare inbreng van Britse zeevarenden komt de toekomst van het maritieme werkveld van het VK in het geding.

Wat Nautilus doet

Nautilus International voert campagne om het belang van de maritieme sector in het VK breed onder de aandacht te brengen en de bedrijfstak en de overheid aan te moedigen om zich samen sterk te maken voor aanvaardbaar werk voor Britse zeevarenden.

Het Charter for Jobs wil met zijn 10 punten een noodsignaal afgeven met de belangrijkste doelstellingen voor het veiligstellen van de toekomst van de maritieme sector en het behartigen van de belangen van in het VK woonachtige zeevarenden.

Ondersteuning

1. 100% financiële steun krijgen voor de kosten van het opleiden van in het VK woonachtige zeevarenden om een ernstig tekort aan kennis en vaardigheden in de aankomende tien jaar te voorkomen.

2. Aanpassing van belastingvoordelen voor scheepseigenaren (tonnagebelasting), zodat het VK aantrekkelijk blijft voor scheepseigenaren en opleidingen en werkgelegenheid voor zeevarenden uit het VK worden gestimuleerd.

Kansen

3. Werk voor Britse zeevarenden in het VK stimuleren, met name in de volgende sectoren:

  • kustvaart
  • passagiers- en vrachtferry's
  • offshore windparken
  • offshore olie- en gaswinning en buitengebruikstelling

4. Ontwikkelen van een nationale maritieme strategie met de steun van vakbonden, overheid en industrie.

5. Aanmoedigen van investeringen in maritieme opleidingen en trainingen in het VK, zodat de status van wereldleider behouden blijft.

6. Eindsteun voor de Red Ensign Group van registers en Britse scheepseigenaren stimuleren om terug te keren naar het UK Ship Register.

7. Verbetering van het systeem van het uitgeven van certificaten van vergelijkbare competentie aan buitenlandse zeevarenden om meer kansen te creëren voor Britse zeevarenden op schepen uit het VK.

8. Het nationaal minimumloon (en het nationaal leefbaar loon) en de Equality Act (VK, wet gelijkheid) uitbreiden naar alle schepen varend in de wateren van het VK.

9. Stimuleren van werkgelegenheid voor in het VK woonachtige zeevarenden op routes tussen havens in het VK (cabotage) inclusief de offshore-sector in de Noordzee.

Normen

10. Garanderen dat alle bestaande wetgeving t.a.v. gezondheid, veiligheid, milieu en arbeid wordt opgevolgd na de terugtrekking van het VK uit de EU.

Hoe u kunt helpen

Bekijk en deel de animaties waarin wordt uitgelegd wat zeevarenden voor ons doen en waarom het Charter for Jobs ons kan helpen om de toekomst van de maritieme sector in het VK zeker te stellen. [Link]

Download het bijbehorende document bij het Charter for Jobs [link] met daarin een gedetailleerde toelichting op de redenen achter elk van deze punten en hoe we hiermee de maritieme sector in het VK als geheel kunnen verbeteren.

Stuur een briefkaart of tweet naar uw volksvertegenwoordiger om hem of haar te stimuleren om zich in te zetten voor een herziening van het systeem van het uitgeven van certificaten van vergelijkbare competenties (punt 7 van het handvest). Deze briefkaarten kunt u downloaden [link] of u kunt ze per e-mail aanvragen bij campaigns@nautilusint.org. Contactgegevens van uw volksvertegenwoordiger kunt u vinden op www.theyworkforyou.com.

Neem contact op met uw volksvertegenwoordiger om ervoor te zorgen dat het nationale minimumloon en de vereisten voor werkvergunningen, net als bij werknemers aan wal, worden opgevolgd en gehandhaafd (punt 8 van het handvest).

Moedig collega's en andere maritieme professionals aan om zich aan te sluiten bij de vakbond [link] en hun steun te betuigen aan het Charter for Jobs.

Word vandaag nog lid van Nautilus