Accessibility.SkipToMainContent

Branch-conferentie

U hoeft niet te wachten op de eerstvolgende algemene vergadering als u actief wilt zijn binnen uw vakbond.

Elk binnen Nautilus International vertegenwoordigd land heeft een eigen beleidsforum: de branch-conferentie.

In het VK, Nederland en Zwitserland worden gewoonlijk jaarlijks branch-conferenties gehouden, met uitzondering van jaren waarin er ook een algemene ledenvergadering wordt gehouden. Volledig betalende leden kunnen de conferentie bijwonen van de vestiging in het land waarin zij zijn ingeschreven.

Branch-conferenties in beeld

Tijdens een algemene ledenvergadering kunnen volledig betalende leden (d.w.z. geen geassocieerde of gelieerde leden) moties [link naar Algemene vergadering of naar Lidmaatschap zodra de handleiding voor het indienen van een motie is geschreven] voor een branch-conferentie indienen, die vervolgens bij de aanwezige leden ter stemming wordt gebracht. Is een motie aangenomen, dan wordt deze in het beleid voor die vestiging opgenomen, waarna het nationale Branch Committee, onder toezicht van de Nautilus Council, verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging.

Moties voor branch-conferenties zijn slechts bedoeld voor kwesties die het land of de vestiging in kwestie betreffen, niet voor zaken die voor de hele vakbond van belang zijn. Wordt een motie tijdens een Nautilus branch-conferentie als resolutie aangenomen, dan wordt deze door de general secretary ter overweging en eventuele tenuitvoerlegging aan het National Committee of de Council verwezen.

Formulieren en advies voor aanmelding van deelname aan branch-bijeenkomsten en het indienen van moties zijn voorafgaand aan de vergadering online beschikbaar of via de Nautilus Telegraph.

Een archief met resoluties van voorgaande branch-conferenties is op deze pagina beschikbaar.

De resoluties van de branch-conferenties van het VK zijn in het Engels opgesteld, die van de Nederlandse branch-conferentie in het Nederlands en die van de Zwitserse branch-conferentie in het standaard Zwitsers Duits. Als er geen documenten aanwezig zijn, zijn er geen moties voor de betreffende branch-conferentie ingediend.

Word vandaag nog lid van Nautilus